::.. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu ..::

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy
w Swarzędzu

NASZA SZKOŁA

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

PATRON

PRAWO SZKOLNE

AKTUALNOŚCI

UWAGA RODZICE DZIECI PIĘCIOLETNICH I MŁODSZYCH


Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu uprzejmie informuje, że od 1 listopada rozpocznie działalność
Ognisko Przedszkolne dla dzieci 5-letnich. Będzie ono prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów - nauczycieli SP 4. Celem organizowanych zajęć jest przygotowanie dzieci , które nie korzystają z zajęć przedszkolnych do podjęcia nauki szkolnej. Mamy nadzieję, że dzięki tym spotkaniom w przyszłości dzieci z zadowoleniem i bezstresowo przekroczą progi szkoły i rozpoczną naukę w nowych formach proponowanych przez MEN.
Zajęcia będą odbywały się we wtorki w godz. 15.00- 18.00.
Pierwsze zajęcia  4 listopada 2008r.
Przewidujemy też spotkania z rodzicami, w ramach których specjaliści podzielą się swoim doświadczeniem w zakresie rozwoju i funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym.
Od 1 listopada uruchomiony zostanie też
Punkt Konsultacyjny w ramach programu Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Psycho - Ruchowego  Dzieci od 0 - 5 roku życia. Okres ten jest bardzo ważny dla prawidłowego rozwoju dziecka i wszelkie objawy budzące niepokój rodziców powinny być skonsultowane ze specjalistami, zdiagnozowane, a w razie konieczności, podjęte odpowiednie działania. Działalność Punktu Konsultacyjnego ma na celu pomoc rodzicom w dotarciu do określonych fachowców, a także podjęcie działań profilaktycznych.

Zgłoszenia do Ogniska Przedszkolnego i Punktu Konsultacyjnego można składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 na os. Kościuszkowców 4 lub telefonicznie pod numerem 061 8174-326.
Serdecznie zapraszamy i informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona.

Maja Szwanka
Lucyna Kaźmierczak

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu
62 - 020 Swarzędz, tel./fax +48 61 8174 326
www.czworka.edu.pl sekretariat@czworka.edu.pl