Oddziały (klasy)

8ain

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po i
NB
5
b
RK
102
Ja
SzN
112
Jp
GI
205
c
Bor
110
RE
ŚD
112
MA
IM
204
 
 
 
 
 
 
i
SMar.
111k
b
BB
Ja
TS
107
Jp
BB
c
BB
MA
MKL
Wt f
BT
110
H
AI
203
g
MarJ
105
Wf
GE
dg
Wf
GE
dg
jn
MK
107
MA
IM
104
 
 
 
 
 
 
f
MKL
H
MKL
g
BB
Wf
ŁS
Wf
ŁS
jn
BB
MA
MKL
Śr wis
BP
203
H
AI
6
Jp
GI
205
Gw
MKL
104
Wf
GE
dg
Ja
SzN
106
edb
BD
102
 
 
 
 
 
 
wis
BB
H
MKL
Jp
BB
Wf
ŁS
Ja
TS
107
Cz  
 
 
MA
IM
104
f
BT
110
Jp
GI
205
Jp
GI
205
RE
ŚD
201
Wf
GE
dg
 
 
 
 
 
 
MA
MKL
f
MKL
Jp
BB
Jp
BB
Wf
ŁS
Pi Jp
GI
205
c
Bor
110
jn
MK
107
MA
IM
104
wis
BP
203
Ja
SzN
107
zrziuu
IM
208
 
 
 
 
 
 
Jp
BB
c
BB
jn
BB
MA
MKL
wis
BB
Ja
TS
b

8b

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po RE
PM
p
Ja
HJ
112
b
RK
102
Jp
KD
201
Jp
KD
201
c
Bor
110
wis
BP
203
 
 
 
 
 
 
Ja
SzN
107
Wt Jp
KD
201
MA
ŚE
208
f
BT
110
g
MarJ
105
c
Bor
110
Wf
KT
dg
Ja
HJ
107
 
 
 
 
 
 
Wf
IK
dg2
Ja
SzN
106
Śr  
 
 
Wf
KT
dg2
Wf
KT
dg2
Gw
ŚE
208
MA
ŚE
208
RE
PM
p
jn
MK
112
edb
BD
102
 
 
 
Wf
IK
dg
Wf
IK
dg
Cz H
BP
203
f
BT
110
Wf
KT
dg
MA
ŚE
208
jn
MK
112
Ja
HJ
112
i
SMar.
111k
 
 
 
 
 
 
Wf
IK
dg2
Ja
SzN
107
Pi Jp
KD
201
Jp
KD
201
MA
ŚE
208
H
BP
203
zrziuu
ŚE
208
wis
BP
203
wdżwr
RK
 
 
 
 
 
 

8c

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Jp
GI
205
Ja
HJ
112
H
BP
203
b
RK
102
wis
BP
203
MA
BJad.
206
RE
TS
205
 
 
 
 
 
 
Ja
SzN
107
Wt MA
BJad.
206
f
BT
110
H
BP
203
Jp
GI
205
g
MarJ
105
Wf
KT
dg
Ja
HJ
107
 
 
 
 
 
 
Wf
IK
dg2
Ja
SzN
106
Śr  
 
 
Wf
KT
dg2
Wf
KT
dg2
Gw
BJad.
206
MA
BJad.
206
edb
BD
102
c
Bor
110
 
 
 
 
 
 
Wf
IK
dg
Wf
IK
dg
Cz f
BT
110
Jp
GI
205
Wf
KT
dg
jn
MK
112
c
Bor
110
Ja
HJ
112
wis
BP
203
 
 
 
 
 
 
Wf
IK
dg2
Ja
SzN
107
Pi  
 
 
Jp
GI
205
Jp
GI
205
MA
BJad.
206
zrziuu
BJad.
206
RE
TS
110
jn
MK
112
i
SMar.
111k
 
 
 

7ain

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po f
BT
110
MA
NB
4
Jp
KD
201
i
NB
5
Ja
HJ
104
H
AI
205
Wf
MK
dg2
 
 
 
 
 
 
f
MKL
MA
MKL
Jp
MKL
i
SMar.
111k
Ja
TS
b
H
MKL
Wf
ŁS
Wt RE
TS
p
b
RK
102
Wf
MK
dg
Jp
KD
201
MU
NE
108
MA
NB
104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b
BB
Wf
ŁS
Jp
MKL
MA
MKL
Śr PL
PL
pp
g
MarJ
105
f
BT
110
Wf
MK
dg
Gw
MKL
104
c
Bor
110
Ja
HJ
107
wdżwr
RK
104
 
 
 
g
BB
f
MKL
Wf
ŁS
c
BB
Ja
TS
8
Cz  
 
 
jn
MK
105
RE
TS
p
Jp
KD
201
g
MarJ
105
MA
NB
104
c
Bor
110
Wf
MK
dg
 
 
 
jn
BB
Jp
MKL
g
MKL
MA
MKL
c
BB
Wf
ŁS
Pi jn
MK
4
H
AI
203
MA
NB
104
b
RK
102
Jp
KD
201
Jp
KD
201
Ja
HJ
104
 
 
 
 
 
 
jn
MKL
H
MKL
MA
MKL
b
BB
Jp
MKL
Jp
MKL
Ja
TS
107

7b

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
 
f
BT
110
MU
NE
108
c
Bor
110
Jp
NG
106
RE
TS
4
Ja
HJ
107
 
 
 
 
 
 
Wt Wf
KT
dg
Wf
KT
dg
b
RK
102
MA
BJad.
206
Jp
NG
106
c
Bor
110
H
BP
203
 
 
 
 
 
 
Wf
GE
dg2
Wf
GE
dg2
Śr  
 
 
f
BT
110
g
MarJ
105
jn
MK
106
Gw
HJ
200
PL
PL
6
MA
BJad.
206
Wf
KT
dg2
 
 
 
Wf
GE
Msg
Cz MA
BJad.
206
Wf
KT
dg
jn
MK
104
Jp
NG
106
Jp
NG
106
g
MarJ
105
Ja
HJ
104
 
 
 
 
 
 
Wf
GE
dg2
Pi zk
SMar.
111k
b
RK
102
H
BP
203
Jp
NG
106
RE
TS
4
Ja
HJ
104
MA
BJad.
206
 
 
 
 
 
 

7c

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Jp
BL
200
Jp
BL
200
f
BT
110
MA
BJad.
206
Ja
HJ
104
H
BP
203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
SzN
107
 
 
 
Wt Wf
KT
dg
Wf
KT
dg
Jp
BL
200
RE
BM
p
H
BP
203
MU
NE
108
b
RK
102
 
 
 
 
 
 
Wf
GE
dg2
Wf
GE
dg2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr f
BT
110
PL
PL
108
jn
MK
112
g
MarJ
105
Gw
BM
204
MA
BJad.
206
Ja
HJ
107
Wf
KT
dg2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
SzN
200
Wf
GE
Msg
Cz  
 
 
Wf
KT
dg
MA
BJad.
206
g
MarJ
105
Jp
BL
200
c
Bor
110
RE
BM
p
 
 
 
 
 
 
Wf
GE
dg2
 
 
 
 
 
 
Pi c
Bor
110
zk
SMar.
111k
b
RK
102
Jp
BL
200
jn
MK
107
MA
BJad.
206
Ja
HJ
104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
SzN
200

P M.

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Ja
HJ
11
Jp
SA
11
 
 
 
MA
AN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f
KL
H
JM
Wt  
 
 
 
 
 
Jp
SA
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf
JK
Wf
JK
H
JM
MU
BBr
b
KL
Śr  
 
 
 
 
 
Ja
HJ
11
 
 
 
 
 
 
MA
AN
Jp
SA
11
 
 
 
 
 
 
f
KL
PL
BBr
g
KL
Wf
JK
Cz  
 
 
 
 
 
MA
AN
 
 
 
Jp
SA
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf
JK
g
KL
c
KL
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
Jp
SA
11
Ja
HJ
11
MA
AN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c
KL
i
BBr
b
KL

6a

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po his
BP
8
RE
PM
8
Jp
HD
8
Ja
KM
8
PL
PL
8
MA
ŚE
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
his
AP
RE
AP
Jp
AP
Ja
TS
PL
AP
MA
BB
Wt Wf
IA
Msg
Wf
IA
Msg
Jp
HD
8
zk
NB
5
MA
ŚE
8
PR
KL
204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf
ŁS
Wf
ŁS
Jp
AP
zk
AP
MA
BB
PR
AP
Śr Wf
IA
dg2
Jp
HD
8
PR
KL
8
Ja
KM
8
RE
PM
p
MU
NE
108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf
ŁS
Jp
AP
PR
AP
Ja
TS
RE
AP
MU
AP
Cz Jp
HD
8
Jp
HD
8
Gw
AP
8
his
BP
8
PR
KL
8
MA
ŚE
8
zt
AP
8
 
 
 
 
 
 
Jp
AP
Jp
AP
his
AP
PR
AP
MA
BB
Pi wdżwr
RK
108
Wf
IA
dg2
Jp
HD
204
PR
KL
204
Ja
KM
8
MA
ŚE
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf
ŁS
Jp
AP
PR
AP
Ja
TS
MA
BB

6b

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po RE
TS
104
MA
BJad.
206
Jp
BL
200
zt
AP
106
PR
DF
102
Ja
SzN
200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt Jp
BL
200
Jp
BL
200
Wf
IA
dg2
Wf
IA
dg2
PL
PL
104
zk
SMar.
111k
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr MA
BJad.
206
his
BP
203
PR
DF
102
Jp
BL
200
Ja
SzN
201
Wf
IA
dg2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
 
MA
BJad.
206
Gw
BL
200
Jp
BL
200
his
BP
203
PR
DF
102
PR
DF
102
 
 
 
 
 
 
Pi RE
TS
p
Ja
SzN
107
MA
BJad.
206
Wf
IA
dg
Jp
BL
200
MU
NE
108
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6c

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po wdżwr
RK
Wf
IK
dg
RE
PM
p
PR
DF
105
Jp
BL
200
Ja
HJ
107
zt
AP
110
 
 
 
 
 
 
Ja
TS
104
Wt  
 
 
Ja
HJ
106
MA
ŚE
208
Jp
BL
200
Wf
IK
dg2
PL
PL
pp
zk
SMar.
111k
 
 
 
 
 
 
Ja
TS
104
Śr Ja
HJ
107
Jp
BL
200
Jp
BL
200
MU
NE
108
his
BP
203
MA
ŚE
208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
TS
106
Cz Jp
BL
200
his
BP
203
Gw
DF
105
PR
DF
102
MA
ŚE
208
RE
PM
p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi PR
DF
105
PR
DF
105
Jp
BL
200
MA
ŚE
208
Wf
IK
Msg
Wf
IK
Msg
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6d

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Jp
KD
201
Ja
KM
105
MA
AN
204
Wf
KT
dg2
Wf
KT
dg2
PR
DF
102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
TS
104
Wt  
 
 
Jp
KD
201
Jp
KD
201
MA
AN
204
zt
AP
204
PR
DF
105
MU
NE
108
 
 
 
 
 
 
Śr zk
NB
5
Jp
KD
201
MA
AN
204
Wf
KT
dg2
Ja
KM
107
his
AI
203
wdżwr
RK
 
 
 
 
 
 
zk
SMar.
111k
Ja
TS
8
Cz Wf
KT
dg2
Jp
KD
201
Gw
AI
205
MA
AN
204
PR
DF
201
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
TS
108
Pi  
 
 
Ja
KM
108
PR
DF
6
RE
BM
p
PL
PL
108
his
AI
200
Jp
KD
201
RE
BM
p
 
 
 
 
 
 

6e

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
 
Jp
KD
201
PR
DF
105
MA
ŚE
208
MU
NE
108
Ja
HJ
107
RE
PM
108
 
 
 
 
 
 
Ja
TS
104
Wt  
 
 
Ja
HJ
106
Wf
GE
Msg
MA
ŚE
208
Jp
KD
201
RE
PM
200
PL
PL
pp
 
 
 
 
 
 
Ja
TS
104
Śr Ja
HJ
107
zk
SMar.
111k
Jp
KD
201
zt
AP
204
PR
DF
110
Wf
GE
dg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
TS
106
Cz Jp
KD
201
MA
ŚE
108
Gw
KD
201
Wf
GE
dg
Wf
GE
dg
his
BP
203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi his
BP
203
MA
ŚE
208
Jp
KD
201
Jp
KD
201
PR
DF
104
PR
DF
105
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6fs

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po his
AI
207
MU
NE
108
Ja
HJ
207
PR
KL
207
Jp
SA
207
zt
AP
207
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
PR
KL
207
Jp
SA
207
MA
AN
207
Ja
HJ
207
Wf
ŁS
Msg
RE
ŚD
207
 
 
 
Śr RE
ŚD
207
Ja
HJ
207
zk
SMar.
111k
Jp
SA
207
MA
AN
207
PR
KL
207
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz wdżwr
RK
PL
PL
207
Gw
KL
207
Jp
SA
207
MA
AN
207
Wf
ŁS
k
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
PR
KL
207
MA
AN
207
his
AI
207
Jp
SA
207
Jp
SA
207
Wf
ŁS
Msg
Wf
ŁS
dg
 
 
 

5ain

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
 
 
 
 
Jp
GI
205
H
AI
204
MA
ŚE
208
Wf
KT
dg2
PL
PL
4
 
 
 
 
 
 
i
SMar.
111k
Jp
JM
H
JM
MA
JM
Wf
ŁS
PL
JM
Wt MA
ŚE
208
Jp
GI
205
Gw
JM
4
b
RK
102
Ja
SzN
4
wdżwr
ŚD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MA
JM
Jp
JM
b
JM
Ja
HJ
107
Śr  
 
 
Jp
GI
205
MA
ŚE
208
Ja
SzN
112
MU
NE
108
Wf
KT
Msg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jp
JM
MA
JM
Ja
HJ
107
MU
JM
Wf
ŁS
Cz  
 
 
RE
TS
4
MA
ŚE
208
H
AI
203
Ja
SzN
206
t
BM
206
g
KL
105
 
 
 
 
 
 
RE
JM
MA
JM
H
JM
Ja
HJ
107
t
JM
g
JM
Pi  
 
 
i
NB
5
Wf
KT
dg2
Wf
KT
dg2
Jp
GI
205
Jp
GI
205
RE
TS
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf
ŁS
Wf
ŁS
Jp
JM
Jp
JM
RE
JM

K.W

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
 
 
 
 
Jp
NG
 
 
 
MA
AN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
MA
AN
 
 
 
b
KL
g
KL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
Jp
NG
H
AI
MA
AN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
 
 
 
 
Jp
NG
Ja
SzN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
SzN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.K

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
 
 
 
 
H
AI
Jp
NG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
Jp
NG
 
 
 
b
KL
g
KL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
Ja
SzN
 
 
 
Jp
NG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
SzN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5b

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
 
Wf
KT
dg2
Wf
KT
dg2
Jp
BL
200
t
BM
112
MA
NB
204
Ja
SzN
106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
MA
NB
204
Gw
NB
204
PL
PL
pp
b
RK
102
H
BP
203
wdżwr
ŚD
b
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
MA
NB
204
H
BP
203
RE
TS
b
g
KL
105
Jp
BL
200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
KM
104
Cz Ja
SzN
106
Jp
BL
200
MU
NE
108
Wf
KT
dg2
MA
NB
102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
KM
4
Pi Jp
BL
200
Jp
BL
200
Ja
SzN
8
RE
TS
110
Wf
KT
dg2
i
SMar.
111k
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
KM
110

5c

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
 
H
BP
203
PL
PL
pp
Jp
KH
4
MA
IM
206
g
KL
105
Ja
SzN
106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
Gw
KT
206
H
BP
203
Wf
KT
Msg
b
RK
102
RE
PM
112
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
MA
IM
208
MU
NE
108
Jp
KH
4
Jp
KH
4
t
BM
204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
KM
104
Cz Ja
SzN
106
Jp
KH
106
MA
IM
112
RE
PM
104
i
SMar.
111k
Wf
KT
dg2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
KM
4
Pi Wf
KT
Msg
Wf
KT
Msg
Ja
SzN
8
Jp
KH
4
MA
IM
112
wdżwr
ŚD
102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
KM
110

5d

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
 
H
AI
204
Wf
IA
dg
RE
PM
p
Jp
KH
4
t
BM
b
Ja
IJ
104
 
 
 
 
 
 
Ja
KM
200
Wt Jp
KH
4
MA
IM
112
Gw
KH
6
H
AI
112
Ja
IJ
112
Wf
IA
Msg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
KM
200
Śr  
 
 
g
KL
104
Jp
KH
4
MA
IM
201
b
RK
102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz PL
PL
108
Ja
IJ
b
Jp
KH
4
Jp
KH
4
MA
IM
104
i
SMar.
111k
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
KM
204
Pi  
 
 
wdżwr
ŚD
104
MA
IM
112
MU
NE
108
Wf
IA
dg
Wf
IA
dg
RE
PM
p
 
 
 
 
 
 

5e

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
 
Jp
GI
205
MA
BJad.
206
t
BM
112
Wf
GE
dg
Wf
GE
dg
Ja
IJ
104
 
 
 
 
 
 
Ja
KM
200
Wt Jp
GI
205
MA
BJad.
206
Gw
AI
205
MU
NE
108
Ja
IJ
112
H
AI
205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
KM
200
Śr  
 
 
MA
BJad.
206
RE
PM
104
Jp
GI
205
Jp
GI
205
b
RK
105
PL
PL
pp
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
 
Ja
IJ
b
Jp
GI
102
MA
BJad.
206
H
AI
204
Wf
GE
dg
wdżwr
ŚD
108
 
 
 
 
 
 
Ja
KM
204
Pi  
 
 
 
 
 
i
SMar.
111k
Wf
GE
Msg
g
KL
105
RE
PM
112
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ain

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
 
Jp
HD
6
i
NB
5
RE
TS
b
MA
NB
205
MU
NE
108
Wf
GE
dg
 
 
 
 
 
 
Jp
JA
i
SMar.
111k
RE
JA
MA
JA
MU
JA
Wf
IK
Wt  
 
 
 
 
 
Ja
IJ
107
Jp
HD
8
PR
DF
206
t
BM
206
Wf
GE
dg
 
 
 
 
 
 
Ja
TS
b
Jp
JA
PR
JA
t
JA
Wf
IK
Śr  
 
 
PR
DF
102
MA
NB
6
PL
PL
110
H
AI
112
Jp
HD
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PR
JA
MA
JA
PL
JA
H
JA
Jp
JA
Cz  
 
 
Gw
JA
112
Jp
HD
203
MA
NB
110
Ja
IJ
6
RE
TS
b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jp
JA
MA
JA
Ja
TS
b
RE
JA
Pi  
 
 
Wf
GE
dg
Wf
GE
dg
Ja
IJ
107
Jp
HD
6
MA
NB
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf
IK
Wf
IK
Ja
TS
112
Jp
JA
MA
JA

4bin

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
 
 
 
 
Jp
KH
4
Ja
IJ
107
H
AI
6
MA
IM
6
PR
DF
102
 
 
 
 
 
 
Jp
BBr
Ja
HJ
6
H
BBr
MA
BBr
PR
BBr
Wt  
 
 
 
 
 
PL
PL
108
Ja
IJ
107
MA
IM
6
Wf
GE
k
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PL
BBr
Ja
HJ
6
MA
BBr
Wf
ŁS
Śr  
 
 
Wf
GE
Msg
Wf
GE
Msg
PR
DF
102
MA
IM
6
Jp
KH
4
RE
PM
6
 
 
 
 
 
 
Wf
ŁS
Wf
ŁS
PR
BBr
MA
BBr
Jp
BBr
RE
BBr
Cz  
 
 
Gw
BBr
6
Ja
IJ
107
MA
IM
6
Jp
KH
4
Jp
KH
4
RE
PM
6
 
 
 
 
 
 
Ja
HJ
6
MA
BBr
Jp
BBr
Jp
BBr
RE
BBr
Pi  
 
 
 
 
 
MU
NE
108
i
NB
5
Wf
GE
k
Jp
KH
4
t
BM
6
 
 
 
 
 
 
MU
BBr
i
SMar.
111k
Wf
ŁS
Jp
BBr
t
BBr

4c

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Ja
SzN
106
MA
AN
208
Wf
EA
Msg
PL
PL
108
RE
TS
p
Jp
NG
106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
KM
203
Wt  
 
 
RE
TS
105
MA
AN
112
PR
DF
104
H
AI
205
Jp
NG
106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr PR
DF
105
MA
AN
112
Jp
NG
106
t
BM
p
Wf
EA
dg2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
 
Gw
AN
208
Ja
SzN
106
MU
NE
108
Wf
EA
Msg
Wf
EA
Msg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
KM
b
Pi Ja
SzN
106
Jp
NG
106
Jp
NG
106
MA
AN
6
i
SMar.
111k
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i
NB
5
Ja
KM
208

4d

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
 
Jp
NG
106
t
BM
106
RE
ŚD
203
Wf
MK
Msg
MA
AN
208
Ja
TS
105
 
 
 
 
 
 
Ja
TS
107
 
 
 
Wt  
 
 
Wf
MK
k
Jp
NG
106
Jp
NG
106
RE
ŚD
p
MA
AN
208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
TS
105
Śr  
 
 
Ja
TS
106
PL
PL
p
H
AI
6
Jp
NG
106
PR
DF
104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
 
Gw
TS
107
Wf
MK
Msg
Wf
MK
Msg
MU
NE
108
MA
AN
204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
TS
107
Pi  
 
 
 
 
 
Ja
TS
105
PR
DF
105
MA
AN
106
Jp
NG
106
i
SMar.
111k
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i
NB
5

4e

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
 
Wf
IA
Msg
RE
ŚD
208
MA
IM
104
Ja
IJ
204
Jp
KH
201
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
KM
105
Wt  
 
 
RE
ŚD
p
MA
IM
104
Jp
KH
4
i
SMar.
111k
Ja
IJ
112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i
NB
5
Ja
KM
201
Śr  
 
 
Jp
KH
4
MA
IM
206
Wf
IA
Msg
Wf
IA
Msg
Ja
IJ
201
MU
NE
108
 
 
 
 
 
 
Ja
KM
112
Cz H
AI
205
Gw
RK
102
PR
RK
204
t
BM
p
Wf
IA
k
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
Jp
KH
4
Jp
KH
4
PL
PL
8
PR
RK
204
MA
IM
204
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4et

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Zrks
BJ
Zrks
BJ
Wf
IK
sen
fos
BJ
fos
BJ
fos
BJ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
Zrk
BJ
Wf
IK
sen
fos
BJ
fos
BJ
fos
BJ
Zrk
BJ
 
 
 
 
 
 
Śr Zrk
BJ
Zrk
BJ
Zrk
BJ
Wf
IK
sen
RE
ŚD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
 
 
 
 
RE
ŚD
Wf
IK
sen
Zrk
BJ
Zrk
BJ
Zrk
BJ
 
 
 
 
 
 
Pi Zrk
BJ
Zrk
BJ
Zrk
BJ
Zrk
BJ
Zrk
BJ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6zet

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Zrks
KJ
2a
fos
KJ
2a
fos
KJ
2a
Zrk
KJ
2a
Wf
IK
sen
Wf
IK
sen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
Wf
IK
sen
RE
ŚD
fos
KJ
2a
fos
KJ
2a
Zrks
KJ
2a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
fos
KJ
2a
fos
KJ
2a
RE
ŚD
Zrk
KJ
2a
Zrk
KJ
2a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
 
Wf
IK
k
Zrk
KJ
2a
Zrk
KJ
2a
Zrk
KJ
2a
Zrk
KJ
2a
Zrk
KJ
2a
 
 
 
 
 
 
Pi Zrk
KJ
2a
Zrk
KJ
2a
Zrk
KJ
2a
Zrk
KJ
2a
Zrk
KJ
2a
Zrk
KJ
2a
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7zet

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Zrk
KLuc
3
fos
KLuc
3
fos
KLuc
3
Wf
EA
dg
Zrk
KLuc
3
Zrk
KLuc
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt Zrk
KLuc
3
fos
KLuc
3
fos
KLuc
3
Zrk
KLuc
3
Zrks
KLuc
3
Zrk
KLuc
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
RE
ŚD
3
Zrk
KLuc
3
Zrk
KLuc
3
fos
KLuc
3
Wf
EA
k
Wf
EA
k
 
 
 
 
 
 
Cz Zrk
KLuc
3
fos
KLuc
3
Zrk
KLuc
3
RE
ŚD
3
Zrk
KLuc
3
Zrk
KLuc
3
Zrks
KLuc
3
 
 
 
 
 
 
Pi Zrk
KLuc
3
Zrk
KLuc
3
Zrk
KLuc
3
Zrk
KLuc
3
Wf
EA
sen
fos
KLuc
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 et

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
 
fos
SW
fos
SW
Zrk
SW
Zrk
SW
Wf
SW
k
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
Zrk
SW
Zrk
SW
fos
SW
fos
SW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
Zrk
SW
Zrk
SW
fos
SW
Wf
SW
sen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
 
RE
ŚD
Zrk
SW
Zrk
SW
Zrk
SW
Wf
SW
sen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
r
MK
RE
ŚD
Zrk
SW
Zrks
SW
Zrks
SW
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3et

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Zrk
SM
Zrk
SM
Zrk
SM
Wf
SM
sen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt fos
SM
fos
SM
Zrk
SM
Wf
SM
sen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr fos
SM
fos
SM
RE
ŚD
fos
SM
Zrk
SM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz Zrk
SM
Zrk
SM
Zrks
SM
Zrk
SM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi Zrk
SM
Zrks
SM
Wf
SM
sen
RE
ŚD
Zrk
SM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1a

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Ja
SJ
14
eprzyr.
SJ
14
epol
SJ
14
WfI
MK
hol
em
ŁA
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
MI
SJ
14
epol
SJ
14
em
ŁA
14
WfI
MK
hol
zI
SJ
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr epol
SJ
14
zt
SJ
14
em
ŁA
14
em
ŁA
14
kI
SJ
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz epol
SJ
14
ep
SJ
14
i
ŁA
111k
em
ŁA
14
RE
EN
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi WfI
MK
dg
epol
SJ
14
Ja
SJ
14
RE
EN
14
zI
SJ
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1b

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po epol
RRB
124
em
RRB
124
eprzyr.
RRB
124
Ja
SJ
14
kI
RRB
124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epol
JG
em
JG
eprzyr.
JG
Ja
JG
Wt Ja
SJ
14
epol
RRB
124
em
RRB
124
WfI
MK
Msg
zt
RRB
124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
JG
epol
JG
em
JG
WfI
JG
zt
JG
Śr MI
RRB
124
epol
RRB
124
em
RRB
124
i
RRB
5
zI
RRB
124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MI
JG
epol
JG
em
JG
i
JG
124
Cz ep
RRB
124
epol
RRB
124
em
RRB
124
RE
EN
124
WfI
MK
hol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ep
JG
epol
JG
em
JG
RE
JG
WfI
JG
Pi  
 
 
WfI
MK
k
RE
EN
124
epol
RRB
124
em
RRB
124
zI
RRB
124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WfI
JG
RE
JG
epol
JG
em
JG

1cai

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po epol
WM
122
em
WM
122
Ja
IJ
122
WfI
IA
Msg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epol
ZA
em
ZA
Ja
ZA
WfI
ZA
Wt i
WM
5
epol
WM
122
epol
WM
122
em
WM
122
MI
WM
122
zI
WM
122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i
ZA
122
epol
ZA
epol
ZA
em
ZA
MI
ZA
Śr  
 
 
WfI
IA
k
Ja
IJ
122
ep
WM
122
em
WM
122
kI
WM
122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WfI
ZA
Ja
ZA
ep
ZA
em
ZA
Cz em
WM
122
epol
WM
122
RE
EN
122
WfI
IA
k
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
em
ZA
epol
ZA
RE
ZA
WfI
ZA
Pi epol
WM
122
RE
EN
122
em
WM
122
eprzyr.
WM
122
zt
WM
122
zI
WM
122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epol
ZA
RE
ZA
em
ZA
eprzyr.
ZA
zt
ZA

2ain

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po epol
BK
16
RE
TS
16
epol
BK
16
zt
BK
16
zrziuu
BK
16
zI
BK
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epol
SL
RE
SL
epol
SL
zt
SL
zrziuu
SL
Wt WfI
MK
k
em
BK
16
epol
BK
16
eprzyr.
BK
16
kI
BK
16
zI
BK
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WfI
SL
16
em
SL
epol
SL
eprzyr.
SL
Śr epol
BK
16
em
BK
16
WfI
MK
k
Ja
IJ
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epol
SL
em
SL
WfI
SL
16
Ja
SL
Cz i
BK
5
epol
BK
16
MI
BK
16
em
BK
16
ep
BK
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i
SL
epol
SL
MI
SL
em
SL
ep
SL
Pi  
 
 
RE
TS
16
Ja
IJ
16
em
BK
16
WfI
MK
hol
em
BK
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RE
SL
Ja
SL
em
SL
WfI
SL
16
em
SL

2b

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
 
 
 
 
 
 
 
zI
BK
em
BK
123
WfI
MK
Msg
epol
BK
123
MI
BK
123
zt
BK
123
em

WfI

123
epol

MI

zt

Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
kI
BK
em
BK
123
epol
BK
123
epol
BK
123
em
BK
123
 
 
 
em

epol

epol

em

Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WfI
MK
hol
RE
TS
123
Ja
IJ
123
epol
BK
123
em
BK
123
WfI

RE

Ja

epol

em

Cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
zI
BK
i
BK
5
em
BK
123
epol
BK
123
RE
TS
123
ep
BK
123
i

em

epol

RE

ep

Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
WfI
MK
k
Ja
IJ
123
eprzyr.
BK
123
zrziuu
BK
123
 
 
 
 
 
 
WfI

Ja

eprzyr.

zrziuu

2c

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po em
MI
123
Ja
IJ
123
epol
MI
123
MI
MI
123
WfI
IA
k
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
em
KB
Ja
KB
epol
KB
MI
KB
WfI
KB
Wt epol
MI
123
ep
MI
123
epol
MI
123
em
MI
123
zI
MI
kI
MI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epol
KB
ep
KB
epol
KB
em
KB
Śr epol
MI
123
em
MI
123
eprzyr.
MI
123
zt
MI
123
RE
TS
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epol
KB
em
KB
eprzyr.
KB
zt
KB
RE
KB
Cz epol
MI
123
em
MI
123
WfI
IA
k
Ja
IJ
123
RE
TS
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epol
KB
em
KB
WfI
KB
Ja
KB
RE
KB
Pi WfI
IA
dg2
em
MI
123
i
MI
5
zrziuu
MI
123
zI
MI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WfI
KB
em
KB
i
KB
zrziuu
KB

3a

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po epol
KA
121
em
KA
121
eprzyr.
KA
121
dnb
KA
P1
WfI
KA
P1
kI
KA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epol
CzA
em
CzA
eprzyr.
CzA
dnb
CzA
P2
WfI
CzA
Wt epol
KA
121
epol
KA
121
zk
KA
5
em
KA
121
ep
KA
121
zI
KA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epol
CzA
epol
CzA
zk
CzA
121
em
CzA
ep
CzA
Śr epol
KA
121
Ja
IJ
121
em
KA
121
RE
PM
121
WfI
IK
k
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epol
CzA
Ja
CzA
em
CzA
RE
CzA
WfI
CzA
Cz Ja
IJ
121
epol
KA
121
MI
KA
121
em
KA
121
RE
PM
121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
CzA
epol
CzA
MI
CzA
em
CzA
RE
CzA
Pi Ja
IJ
121
epol
KA
121
em
KA
121
WfI
IK
hol
zt
KA
121
r
MK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
CzA
epol
CzA
em
CzA
WfI
CzA
zt
CzA

3b

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po epol
HD
126
RE
ŚD
126
em
DJ
126
dnb
HD
P
WfI
HD
P
zI
HD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epol
BN
RE
BN
em
BN
dnb
BN
1
WfI
BN
Wt zt
HD
126
eprzyr.
HD
126
em
DJ
126
em
DJ
126
ep
HD
pp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zt
BN
eprzyr.
BN
em
BN
em
BN
ep
BN
Śr epol
HD
126
em
DJ
126
Ja
SJ
126
epol
HD
126
zk
HD
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epol
BN
em
BN
Ja
BBr
epol
BN
zk
BN
Cz RE
ŚD
126
WfI
MK
Msg
Ja
SJ
126
epol
HD
126
MI
HD
126
kI
BN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RE
BN
WfI
BN
126
Ja
BBr
epol
BN
MI
BN
Pi epol
HD
126
epol
HD
126
WfI
MK
k
Ja
SJ
126
em
DJ
126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epol
BN
epol
BN
WfI
BN
126
Ja
BBr
em
BN

3c

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
 
 
 
 
 
 
 
epol
DJ
121
epol
DJ
121
RE
PM
121
MI
DJ
121
em
DJ
121
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
WfI
IK
hol
Ja
SJ
14
epol
DJ
121
epol
DJ
121
em
DJ
121
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
ep
DJ
pp
epol
DJ
121
eprzyr.
DJ
121
em
DJ
121
em
DJ
121
 
 
 
Cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WfI
IK
dg2
Ja
SJ
121
epol
DJ
121
em
DJ
121
zk
DJ
5
Pi Ja
SJ
14
dnb
DJ
P
WfI
DJ
P
zt
DJ
121
RE
PM
p
zI
DJ
121
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3d

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
SJ
126
epol
LL
126
em
LL
126
WfI
MK
Msg
em
LL
126
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
SJ
124
epol
LL
126
epol
LL
126
em
LL
126
zk
ŁA
111k
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epol
LL
126
em
LL
126
RE
TS
126
em
LL
126
zt
LL
126
Cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
RE
TS
122
Ja
SJ
122
WfI
MK
hol
MI
LL
126
epol
LL
126
 
 
 
Pi zI
LL
124
dnb
LL
P3
WfI
LL
P3
ep
LL
pp
eprzyr.
LL
b
epol
LL
126