::.. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu ..::

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy
w Swarzędzu

NASZA SZKOŁA

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

PATRON

PRAWO SZKOLNE

AKTUALNOŚCI

strona główna

STATUT SZKOŁY

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAK ZŁOTEJ I SREBRNEJ PSZCZÓŁKI

PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2013 / 2014

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu
62 - 020 Swarzędz, os. Kościuszkowców 4, tel. +48 61 8174 326 fax +48 61 8174 336
www.czworka.edu.pl sekretariat@czworka.edu.pl