::.. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu ..::

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy
w Swarzędzu

NASZA SZKOŁA

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

PATRON

PRAWO SZKOLNE

AKTUALNOŚCI

strona główna

Dyżury dyrekcji:

dyrektor szkoły
mgr Elżbieta Wieczorek
- dyżury dla rodziców poniedziałek 14:00 - 17:00
dyrektor@czworka.edu.pl

wicedyrektor:
mgr Teresa Jędrzejczak
- dyżury dla rodziców wtorek 14:00 - 17:00
wicedyrektorzy@czworka.edu.pl

wicedyrektor:
mgr Arleta Łukasik - dyżury dla rodziców czwartek 14:00 - 17:00
wicedyrektorzy@czworka.edu.pl


Sekretariat szkoły:

Sekretariat czynny: 7:30 - 15:30
sekretariat@czworka.edu.pl


Maria Nowak -
Sekretarz ds. kadr
Joanna Adamczyk - Sekretarz ds. uczniów

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu
62 - 020 Swarzędz, os. Kościuszkowców 4, tel. +48 61 8174 326 fax +48 61 8174 336
www.czworka.edu.pl sekretariat@czworka.edu.pl