Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Wycieczka na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dnia 14 grudnia zwiedzaliśmy z młodzieżą uczestniczącą w projekcie MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jest to jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kształcący studentów w kierunkach zaliczanych do nauk pedagogicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Młodzież uczestniczyła w warsztatach z  doradztwa zawodowego i personalnego. Studenci prowadzący zajęcia bardzo pomogli młodzieży uczestniczącej w projekcie, ponieważ posiadają wiedzę z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi  umiejętności z zakresu diagnostyki w doradztwie zawodowym i personalnym oraz metodyki doradczej. Znają i potrafią zastosować indywidualne plany pomocy dla klienta w różnej sytuacji zawodowej i edukacyjnej. Potrafią zaprojektować system wsparcia doradczego w zakresie niepowodzeń migracyjnych i reemigracyjnych. Posiadają umiejętności opracowywania, realizacji i ewaluacji pracy w zespole projektowym i szkoleniowym. Potrafią zaprojektować pracę z osobami zagrożonymi wykluczeniem z rynku pracy oraz praktyczny warsztat pracy w zakresie projektowania systemów personalnych.