Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

W zaczarowanym świecie książek

Projekt czytelniczy „W zaczarowanym świecie książek” skierowany był do wszystkich uczniów klas I-III. Głównym celem projektu było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych u uczniów klas I-III oraz popularyzacja twórczości współczesnych pisarzy. W klasach pierwszych, drugich i trzecich nauczyciele bibliotekarze przeprowadzili warsztaty literacko-plastyczne i literacko-matematyczne na podstawie trzech książek: w klasach 1 omówiono książkę Elizy Piotrowskiej pt. "Zmyślacz", w klasach drugich książkę Justyny Bednarek pt. "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek", a w klasach trzecich książkę Grzegorza Kasdepke "Do trzech razy odlicz". Na początku zajęć nauczyciel powiedział kilka słów na temat pisarza, następnie przeczytał fragment książki, omówił z dziećmi przeczytany fragment. Potem dzieci otrzymały różne zadania do wykonania: zagadki, rebusy, zadania matematyczne, zadania na spostrzegawczość lub prace plastyczne do wykonania. Po zajęciach dzieci wypożyczały książki do domu i samodzielnie lub przy wsparciu rodziców czytały książkę do końca. Po przeczytaniu książki otrzymywały kolejne  zadania do wykonania tj. plakat, opowiadanie lub rozwiązanie gry matematycznej. Prace plastyczne dzieci wyeksponowano na tablicy szkolnej, była to również wspaniała promocja tych trzech tytułów.