Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Szkolenie - Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dnia 16 grudnia doradca zawodowy z naszej szkoły p. Dorota Jędrzejak uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prelegentami byli prof.UAM dr hab. Małgorzata Rosalska, która mówiła o wybranych strategiach diagnostycznych, metodycznych w doradztwie zwodowym, dr Anna Wawrzonek wygłosiła wykład na temat trendów na rynku pracy, kompetencji przyszłości oraz o tym jak rozwijać myślenie kategoriami kompetencji i dr Magdalena Barańska uaktualniła wiedzę doradców na temat nowoczesnych dokumentów aplikacyjnych oraz metod rozwijania kompetencji aplikacyjnych.

 

prof. UAM dr hab. Małgorzata Rosalska – pedagog, doradca zawodowy, adiunkt w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, polityki rynku pracy, edukacji dorosłych i polityki oświatowej. Ambasadorka EPALE.

    dr Anna Wawrzonek

 1. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego
 2. Koordynator ds. specjalności Doradztwo Zawodowe i Personalne
 3. Zastępca prezesa poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 4. Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

Zainteresowania badawcze:

 • Przedmiotem moich zainteresowań badawczych jest praca jako wielowymiarowa sfera ludzkiej aktywności w aspekcie przemian dokonujących się na polskim rynku pracy. Szczególnie interesują mnie uwarunkowania lokalne rynku pracy oraz partnerstwo społeczne. Problematyka badawcza obejmuje także tematykę związaną z nowymi tendencjami rynku pracy oraz konsekwencjami edukacyjnymi tych uwarunkowań. W obszarze doradztwa zawodowego dominują tematy związane z analizą rozwiązań metodycznych w zakresie realizacji oferty doradczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.
 • Zainteresowania problematyką pracy zawodowej koncentrują się wokół zagadnień aktywności zawodowej człowieka dorosłego, jej uwarunkowań i determinantów, zarówno tych które stymulują aktywność zawodową, jak i tych, które ją utrudniają a nawet uniemożliwiają. Szczególną uwagę poświęcam różnicom generacyjnym w postawach wobec pracy – pokolenia i ich wartości. Podstawowym celem poszukiwań badawczych jest zbadanie postaw 4 pokoleń pracowników wobec pracy, w celu wypracowania modelu wsparcia edukacyjnego pracodawców w zarządzaniu różnorodnością pokoleń w organizacji oraz wypracowanie „kodeksu pracy wielu pokoleń w jednej organizacji”.
 •   dr Magdalena Barańska
 • Funkcje:

  • Koordynator Projektu Ambasadorzy WSE 2016-2020
  • Członek Wydziałowego Zespołu ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym 2016-2020
  • Koordynator ds. Sylabusów Specjalności Doradztwo Zawodowe i Personalne
  • Koordynator zakładowy ds. USI (Uczelnianego Systemu Informacji)
  • Opiekun praktyk pedagogicznych ( I i III rok I stopnia, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych)
  • Członek Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
  • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego o. Poznań
  • Członek Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego o. Bydgoszcz

  Zainteresowania badawcze

  Pedagog, doradca zawodowy, doktor nauk społecznych  w zakresie pedagogiki.  Moje zainteresowania koncentrują się wokół problematyki kształcenia ustawicznego, doradztwa zawodowego, edukacji akademickiej i uniwersytetów, planowania kariery edukacyjno – zawodowej.

  Od 2010 roku współpracuje z różnymi instytucjami realizującymi doradztwo i szeroko pojęte usługi szkoleniowe, doradcze i edukacyjne do których należą między innymi: Szkoleniowiec, Fundacja Aktywizacja, Virtus Centrum Wsparcia Aktywności i Rozwoju, Arena Kreatywnej Edukacji, Biuro Karier UAM, Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Strzałkowie, Edu-M. Szkolenia. Szkoła Jazdy.