Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Rusza druga edycja programu dla klas 7 i 8

Mój zawód - moja przyszłość

Swarzędz 2017-2020

Projekt „MÓJ ZAWÓD - MOJA PRZYSZŁOŚĆ" adresowany jest dla uczniów II klas gimnazjów oraz VII klas szkół podstawowych z terenu Gminy Swarzędz oraz dla ich rodziców/opiekunów, a także nauczycieli i szkolnych pedagogów.

Celem Projektu jest pomoc młodym ludziom w wyborze ścieżki zawodowej w oparciu o własne predyspozycje zawodowe i umiejętności, a także możliwości edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych mieszczących się na terenie Miasta Swarzędz.

Organizatorami programu „Mój zawód - moja przyszłość" są Gmina Swarzędz w partnerstwie z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Powiatem Poznańskim.

 

Szkoły objęte projektem:

 

1.            Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu;

 

2.            Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu;

 

3.            Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu;

 

4.            Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu;

 

5.            Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Wodziczki w Swarzędzu;

 

6.            Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie;

 

7.            Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie;

 

8.            Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy;

 

9.            Szkoła Podstawowa w Wierzonce;

 

10.          Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Paczkowie.

 

DLA UCZNIÓW

 

Profil ogólny

 

W ramach profilu ogólnego projektu, w poszczególnych klasach przewidziane są zajęcia dydaktyczne z zakresu doradztwa zawodowego, a w godzinach pozalekcyjnych odbywać się mają dyżury doradców zawodowych. Zajęcia te poprowadzą specjaliści z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profil skierowany jest do wszystkich uczniów objętych projektem.

Profil zawodowy

 

Skierowany jest do uczniów zakwalifikowanych do projektu w drodze rekrutacji. Wezmą oni udział w warsztatach zawodowych, warsztatach przedmiotowych, wizytach studyjnych w zakładach pracy i na wyższych uczelniach. Uczniowie będą mogli dokonać wyboru warsztatów zawodowych w takich specjalnościach jak: informatyka, ekonomia, logistyka, hotelarstwo, gastronomia, energetyka odnawialna, mechatronika, automatyka przemysłowa. Ponadto odbędą się warsztaty przedmiotowe: humanistyczne, przyrodnicze, ekonomiczne i policyjne. Zajęcia warsztatowe będą doskonałym sposobem na sprawdzenie, czy dany zawód odpowiada na oczekiwania ucznia.

 

DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW UCZNIÓW

 

Dla rodziców i opiekunów uczniów Projekt przewiduje wykłady na temat metod wspierania swoich dzieci w wyborze kolejnej szkoły.

 

DLA NAUCZYCIELI I SZKOLNYCH PEDAGOGÓW

Odbędą się dwa seminaria szkoleniowe oraz przez cały okres trwania projektu, raz w roku zostaną przeprowadzone warsztaty z zakresu wsparcia uczniów w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodu.

Uczniów zainteresowanych udziałem w projekcjie zapraszamy do biblioteki szkolnej

do 19 października b.r.

 

Polecamy również informator o zawodach:

 

http://www.swarzedz.pl/fileadmin/Pliki_info/Pliki_info_2018/Projekt/informator_o_zawodach_szkolnictwa_zawodowego__2_.pdf