Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Nasza szkoła przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu uczestniczy w  „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”, który jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze:

Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej

i Instytutu Książki oraz MEN.

Nasza szkoła realizować będzie priorytet 3, czyli rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

W najbliższym czasie biblioteka szkolna zakupi książki za kwotę 15 tys.

Bardzo prosimy dzieci, młodzież nauczycieli i rodziców o zgłaszanie tytułów książek, które powinny znaleźć się w naszej bibliotece szkolnej.