Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Lekcja z doradztwa zawodowego w kl. 6A

Na początku października nauczyciel bibliotekarz i doradca zawodowy - Dorota Jedrzejak przeprowadził w klasie 6A zajęcia z doradztwa zawodowego pod tytułem "Zawodowy idol - Czy Picasso też był kiedyś dzieckiem". Celem zajęć było poznanie charakterystyki zawodu artysty malarza. Na początku nauczyciel poprosił na środek sali tzw. "Asystenta"ucznia, który lubi czytać. Przydzielił mu rolę "Tajemniczego gościa", który wyciąga z koperty kartoniki, na których zapisane były informacje dotyczące tego zawodu. Nauczyciel zapisywał na tablicy informacje zawarte na kartonikach. Klasa musiała odgadnąć kim jest "Tajemniczy gość" i jaki zawód wykonuje.Następnie zadawał pytania: "Kto może zostać artystą malarzem?", "Czy wielcy malarze tacy jak Pablo Picasso też byli kiedyś dziećmi?, "Dlaczego zostali wybitnymi malarzami?", Jakie musi spełnić warunki?", "Czym powinien się charakteryzować?" . Potem dzieci otrzymały listę cech, które powinien posiadać artysta malarz. Musieli zaznaczyć 8 najważniejszych cech. Następnie nauczyciel przeczytał fragment biografii Pabla Pisassa  z książki pt "Nazywam się Pablo Picasso". Na koniec zajęć uczniowie klasy 6a, aby rowijać talenty plastyczne wykonali techniką dowolną własne dzieło.

Polecamy również inne książki biograficzne z serii "Nazywam się...".