Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Gminny Konkurs Czytelniczy

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań literackich, doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz nabywanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. Najpierw przeprowadzono etap szkolny, który polegał na udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące danej książki. Wyłoniona tą drogą szóstka uczniów z SP-4 wzięła udział  w konkursie zorganizowanym w SP-3. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu z 27 pytaniami do każdej lektury. Uczniowie, którzy prezentowali naszą szkołę zajęli następujące miejsca:

Marianna Wilanowska kl. 5d – II miejsce

Marta Kiersk kl. 5c – II miejsce

Daria Hoffmann kl. 5c – III miejsce

Zofia Książkiewicz kl. 7b – III miejsce

Julia Sacha – kl. 7b – III miejsce

Antoni Prałat kl. 7b – III miejsce

Impreza zakończyła się słodkim poczęstunkiem, wręczeniem pamiątkowych dyplomów oraz nagród w postaci ciekawych książek. Tego typu konkursy wpływają na podnoszenie poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs zorganizowany został w ramach współpracy szkół w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.